newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 29/2021
23 / 04 / 2021 | Michał | wyświetleń: 123

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KARLINA Nr 29/2021 z dnia 23 kwietnia  2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w obrębie 004 m. Karlino oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  410.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 109 ust.4, art. 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam nie skorzystać z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 410 o pow. 0,0370 ha położonej w obrębie 004 m. Karlino.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ