newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Oferta pracy - specjalista ds. inwestycji i remontów
02 / 03 / 2021 | Michał | wyświetleń: 534

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie, poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista  ds. Inwestycji i Remontów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

Wykształcenie: Wyższe lub średnie techniczne w zakresie budownictwa

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w zakresie prowadzenia inwestycji lub robót budowlanych lub pracy w administracji publicznej w zakresie procesów inwestycyjnych.

Dodatkowe:

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 2. Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych.
 3. Znajomość aktów prawnych i rozporządzeń dot. budownictwa.
 4. Znajomość zasad i trybów udzielania zamówień publicznych w zakresie usług i robót budowlanych oraz prac projektowych.
 5. Znajomość obsługi pakietu MS OFFICE, EXCEL
 6. Umiejętność pracy zespołowej, kreatywność i dyspozycyjność.
 7. Prawo jazdy kat. B.

  Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 2. Curriculum vitae.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie    zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata:

1) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

2) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DS INWESTYCJI I REMONTÓW” w terminie do 12 marca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:  Siedziba Spółki ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino (I piętro -  sekretariat lub skrzynka na korespondencję) lub przesłać pocztą.

Bliższych informacji udziela : Prezes Zarządu Andrzej Nowak  tel. 943117205, 602461186.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ