newsletter.png
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie
01 / 03 / 2021 | Michał | wyświetleń: 593

Burmistrz Karlina
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miejskim w Karlinie

I . Nazwa stanowiska pracy:
- stanowisko ds. ochrony środowiska,
- wymiar czasu pracy: 1/1

II. Nazwa i adres jednostki przeprowadzającej nabór: Urząd Miejski w Karlinie
ul. Plac Jana Pawła II 6
78 – 230 Karlino

III. Wymagania niezbędne:
Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada wykształcenie wyższe, mile widziane kierunek ochrona środowiska.
c) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
f) cieszy się nieposzlakowana opinią.
IV. Wymagania dodatkowe:
a) posiadanie znajomości przepisów prawa związanych z tematyką na stanowisku pracy:
ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, ustawy o odpadach, ustawy prawo wodne, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych do tych ustaw.
b) posiadanie prawa jazdy kategorii B,
c) mile widziany, co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach związanych z ochroną środowiska,
d) umiejętność obsługi komputera i programu MS Office,
e) odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność,
f) zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
g) zachowanie życzliwości w kontaktach z petentami, przełożonymi i współpracownikami,
h) umiejętność organizacji pracy.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
d) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 10.03.2021 r. w biurze podawczym lub sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie (pok.7, I piętro) do godz. 15:00 lub przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Karlinie, Pl. Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino.

Szczegółowe informacje pod linkiem: OFERTA PRACY

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ