newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
12 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Karlinie będzie zamknięty
04 / 06 / 2020 | Michał | wyświetleń: 66

Zarządzenie Nr 38/2020

Burmistrza Karlina

 z dnia 28 maja 2020 r.

 

 w sprawie zamknięcia Urzędu Miejskiego w Karlinie dla interesantów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 154 i 161 ustawy z dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W dniu 12 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Karlinie będzie zamknięty dla interesantów z uwagi na wykorzystywanie w tym dniu urlopów wypoczynkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 2.  Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie i opublikowanie na stronach internetowych gminy Karlino.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy Karlino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
08 / 07 / 2020 | Michał
grafika