newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Gmina Karlino pozyskała jedną z największych dotacji w konkursie grantowym „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"
24 / 05 / 2021 | Michał | wyświetleń: 95

Belka z logotypami.

Gmina Karlino pozyskała jedną z największych dotacji w konkursie grantowym „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Projekt dofinansowany jest w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt dofinansowany jest w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie wynosi: 1 063 680 zł.

Na terenie gminy Karlino organizowane będą usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności. W okresie od uruchomienia usługi (trwają postępowania przetargowe na zakup odpowiednich samochodów) do 31.01.2023 r. usługi będą wykonywane bezpłatnie.

Kto będzie mógł skorzystać z usługi?

Osoba musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoba pełnoletnia,

- porusza się na wózku inwalidzkim,

- porusza się o kulach,

- jest osobą niewidomą,

- jest słabowidzącą,

- ma problemy w komunikowaniu się w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne ograniczające mobilność. Są to osoby  zarówno z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

W jakim celu będzie można skorzystać z usług?

Z usługi będzie można skorzystać w celu:

- społecznym,

- zawodowym,

- edukacyjnym,

- zdrowotnym.

Ważne informacje!

Usługi transportowe door-to-door świadczone będą 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od godziny 6.00 do 20.00.

Zgłoszeń będzie można dokonywać (po uruchomieniu usługi)  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, poprzez:

1) formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej MGOPS w Karlinie, WTZ w Karlinie, UM w Karlinie

2) droga mailową (e-mail wskazany na stronie internetowej MGOPS w Karlinie),

3) telefonicznie (nr telefonu wskazany na stronie internetowej MGOPS w Karlinie),

4) bezpośrednio w siedzibie MGOPS w Karlinie.

Transport będzie obejmował również pomoc asystenta w dotarciu do odpowiedniego miejsca.

12.04.2021 zarządzeniem Burmistrza Karlina Nr 25/2021 został wprowadzony regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie gminy Karlino w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

W ramach projektu zostaną również wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności klatki schodowe 4 budynków, co będzie obejmowało specjalne oznakowanie, antypoślizgowe posadzki, taśmy antypoślizgowe, remont ścian,, montaż podchwytów, czujniki ruchu regulujące oświetlenie, podjazdy i dojścia, a także wymianę drzwi i montaż domofonów

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „Dobra Marka”, Karlińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Spółdzielnią Socjalną Feniks.

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Karlino usług transportu door to door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w tym terenie.


Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ