newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Plansza Piosenka 2021 RETRANSMISJA.png
baner DOOR TO DOOR.png
1 LISTOPADA mały.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI
22 / 01 / 2020 | Michał

INFORMACJA DOT. UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU BDO

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403), punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie
z art. 21 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 30 listopada 2019 r. składając do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zawierający informacje o nazwie oraz adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których
są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego
, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym informujemy, że ww. podmioty powinny w formularzu rejestrowym określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) wypełnić Dział I wniosku o wpis, a pozostałe dane zaktualizują po 1 stycznia 2020 r. kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy.

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, poniżej przedstawiamy link do szkolenia instruktażowego dla podmiotów odbierających odpady komunalne, dotyczącego modułu ewidencji odpadów w bazie BDO.

https://bdo.mos.gov.pl/news/film-szkoleniowy-z-modulu-ewidencji-odpadow-juz-dostepny/

Informacja o BDO oraz objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące wpisu do rejestru BDO znajdują się w załączniku.

 

Film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępny na:

 


www.bdo.mos.gov.pl

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ