newsletter.png
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Logo_zlot_1.png
BIEG PAPIESKI baner na FB 2020.JPG
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zielone światło dla świetlicy w Karlinku oraz środki na inwentaryzację i waloryzację zieleni
05 / 10 / 2018 | Michał

 

 05.10.2018 wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz Sobieraj podpisał z burmistrzem Karlina Waldemarem Miśko dwie ważne umowy. Jedna z nich to zielone światło dla budowy świetlicy w miejscowości Karlinko w gminie Karlino, druga dotyczy projektu prowadzonego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w ramach którego m.in. w naszej gminie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza.

Gmina Karlino otrzyma dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko".

Szacowana wartość operacji: 797.057,29 zł - w tym wartość kosztów kwalifikowalnych do dofinansowania wynosi 735.557,29 zł. Przyznana pomoc finansowa ze środków PROW 2014-2020 wynosi 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych co przekłada się na wartość 468.034,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach rozłożonych na dwa kolejne lata tj. na rok 2019 oraz na rok 2020. W roku 2019 wykonane mają być niezbędne roboty rozbiórkowe oraz fundamenty budynku tj. tzw. stan zerowy. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca kwietnia 2020 r.

Budynek świetlicy wiejskiej w Karlinku wykonany ma być w podobnej postaci w jakiej wykonane są świetlice wiejskie w Syrkowicach i w Mierzynie. Wyposażony zostanie w innowacyjną instalację ogrzewczą w postaci ogrzewania podłogowego z odnawialnym źródłem ciepła w postaci pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy 14 kW i zapotrzebowaniu na moc elektryczną wynoszącym 3,2 kW. Moc elektryczna dla pompy ciepła, zapewniona ma być również ze źródeł odnawialnych tj. przez panele fotowoltaiczne o mocy 4 kWp zamontowane na dachu budynku. W przypadku gdyby niekorzystne warunki atmosferyczne (opady, zachmurzenie - utrudniające pracę paneli fotowoltaicznych; wyjątkowe mrozy - wymagające wspomagania powietrznej pompy ciepła) nie zapewniały możliwości pracy wskazanych odnawialnych źródeł energii, pompa ciepła wyposażona jest również w grzałkę elektryczną o mocy 9 kW.

Wicemarszałek powiedział, że cieszy się, że środki z PROW będą służyły mieszkańcom.

 

Natomiast projekt pn. „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014-2020, działanie 4.8.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzana i opracowana inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza dla 8 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: Miasta Szczecinek, Miasta Białogard, Gmin: Połczyn-Zdrój, Borne Sulinowo, Białogard, Gościno, Rymań i Karlino. Dzięki realizacji projektu zostaną zaktualizowane dane dotyczące stanu zasobów środowiska naturalnego, dostarczając jednocześnie wiedzy o walorach przyrodniczych gmin. Zakres inwentaryzacji przyrodniczej obejmował będzie wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, w tym: siedliska i gatunki zagrożone objęte ochroną prawną, walory krajobrazowe i przyrodnicze. Opracowane waloryzacje przyrodnicze umożliwią gminom planowanie polityki przestrzennej w sposób racjonalny z zachowaniem ładu przestrzennego oraz zgodnie z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju. Będą one stanowiły podstawę dla formułowania zapisów w dokumentach planistycznych, w konstruowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gmin, jak również do planowania różnorodnych form ochrony przyrody.

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego powiedział, że realizacja tego typu projektów pomaga też władzom wojewódzkim, szczególnie w aspekcie określania potencjału wspierającego rozwój turystyki w naszym województwie.

Całkowity koszt projektu wyniesie 1 151 150,00 zł,  poziom dofinansowania ze środków RPOWZ wynosi 85%.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ