newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Plansza Piosenka 2021 RETRANSMISJA.png
baner DOOR TO DOOR.png
1 LISTOPADA mały.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Nieruchomości niezamieszkałe
26 / 08 / 2020 | Michał

Informacja o systemie gospodarowania odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych


Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Gmina Karlino nie podjęła ww. uchwały, w związku z czym nieruchomości niezamieszkałe , jak sklepy, firmy, budynki użyteczności publicznej itp. będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że należy podpisać umowę cywilno-prawną, na podstawie której będą wywożone nieczystości.

W związku z tym, iż Gmina nie podjęła uchwały o odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązana została do podjęcia uchwały dotyczącej górnych stawek opłatach za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym. Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej będzie chciał segregować odpady, wówczas musi zapewnić sobie pojemniki na każdy z odpadów, który będzie segregowany.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie mogą korzystać z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki rozmieszczonych na terenie Gminy Karlino, z uwagi na fakt ponoszenia opłat przez mieszkańców za ich opróżnianie.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ