newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Plansza Piosenka 2021 RETRANSMISJA.png
baner DOOR TO DOOR.png
1 LISTOPADA mały.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
OPŁATY
25 / 02 / 2021 |

 NOWE STAWKI OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Gmina Karlino informuje, iż od 1 marca 2021  r. w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/306/21 Rady Miejskiej
w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 26,00 zł miesięcznie
od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mają możliwość skorzystania z ulgi, jeżeli bioodpady będą kompostowane
w kompostowniku przydomowym. Wówczas wysokość opłaty wynosić będzie 25,00 zł/os/mc.

W przypadku nie wypełnienia obowiązku segregacji, zastosowanie będzie miała opłata podwyższona, wynosząca
2-krotność stawki za odpady segregowane tj. 52,00 zł/os/mc.

Opłata za marzec uiszczana jest do 20 kwietnia.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ