newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Karwin
17 / 12 / 2014 | Administrator

Dawna nazwa niemiecka: Karvin. Jest to wieś sołecka,  licząca 160 mieszkańców (wg danych na dzień 26.09.2014r.), o powierzchni 703 ha. Sołtysem jest p. Andrzej Gmitrzuk.

Miejscowość położona jest w odległości 9 km na południowy – zachód od Karlina, przy drodze krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk, 40 m n.p.m.

W sołectwie znajdują się ciekawe obiekty, takie jak:

  • Kościół parafialny p.w. św. Kazimierza z początku XX w., należący do dekanatu Gościno, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Budynek murowany o wymiarach: dł. 16,75 m, szer. 10,54 m, zbudowany w stylu neogotyckim. Jednonawowy, zamknięty prosto, od zachodu dobudowana wieża na planie kwadratu. Według M. Vollacka, Karwin posiadał już kościół w 1347 roku – patronatu Rady Kołobrzeskiej. Następny kościół zbudowano w początkach XVII wieku. Nie ma informacji na temat jego wyglądu. W 1809 roku E.G.B. Schulz z Karwina chciał przystąpić do remontu obiektów parafialnych, ale zobowiązany do tego patron Borck z Doamcyna był zadłużony i dlatego remont odwlekano. Z protokołu wizytacyjnego z 1813 roku wiemy, że kościół i plebania były w złym stanie budowlanym. Wieża kościelna wymagała gruntownego remontu. W 1842 roku inspektor budowlany Aldendrop stwierdził, że kościół (wtedy 15 m długi, 8,7 m szeroki i 3,65 m wysoki) należy wyremontować. Dopiero 26 marca 1886 roku minister wyznań religijnych stwierdził, że wieżę kościelną ma wybudować patron – baronina von Robel. W 1894 roku policyjnie zamknięto kościół, ponieważ groził zawaleniem.

W 1903 roku powstał projekt zbudowania nowej świątyni, który można było zrealizować dopiero w latach 1914–1915. Zburzono stary kościół z kamieni polnych i zbudowano nowy, z cegły, w stylu zbliżonym do neogotyckiego z osobną kwadratową wieżą oraz przylegającym przedsionkiem.
Do najstarszych obiektów należą: trzy gotyckie rzeźby z XV wieku: (Apostoła z 2. poł. XV wieku, pochodząca prawdopodobnie ze skrzydła nie zachowanego, szafkowego ołtarza bocznego; Maria z Dzieciątkiem z dawnego ołtarza Sacra Conversatione; św. Maria Magdalena tego samego ołtarza), wczesnorenesansowa misa chrzcielna z początków XVI wieku, cztery spośród ośmiu herbów witrażowych wykonane przez Joachima Manteuffla z 1596 roku, witraż z 1915 roku "Zmartwychwstały Chrystus" (zamówiony do nowego kościoła), obraz olejny na płótnie „Modlitwa na Górze Oliwnej” z 1845 roku (znajdował się dawniej w ołtarzu głównym), nowe pokrycie ołtarzowe i na ambonę. W 1884 roku ofiarowane przez patronkę z Domacyna von Roebel, parafianie ofiarowali natomiast dzbanek, pozłacaną paterę, łyżkę do kielicha, skrzynię na przedmioty do odprawiania nabożeństwa.

W 2005 roku z kościoła zostały ukradzione 2 najcenniejsze figurki: Marii Magdaleny oraz Marii z Dzieciątkiem.

  • Budynek mieszkalny z początku XX wieku, murowany.
  • Nieczynny Cmentarz Ewangelicki, położony na granicy lasu, po lewej stronie drogi z Domacyna do Karwina.

Na cmentarzu występują pomniki przyrody, a wśród nich 3 lipy drobnolistne (Tilia cordata) obw. 265, 295, 255 cm, wys. 30 m; żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) obw. 165 cm, wys. 15 m; jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) obw. 297 cm, wys. 22 m.

Na terenie Karwina funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. M. Rataja oraz Małe Przedszkole, utworzone w ramach projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", realizowanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych, do którego przystąpiła Gmina Karlino. Małe Przedszkole - to pierwszy krok do wyrównania szans edukacyjnych na wsi i w mieście. Rodzice posyłający swoje dzieci do przedszkola nie ponoszą żadnych kosztów. Gmina zapewnia dzieciom dojazd, pobyt w przedszkolu i ciepły posiłek. Główną ideą jest to, aby małe dzieci z terenów wiejskich, już od najwcześniejszych lat poprzez wspólny kontakt z rówieśnikami, poprzez wspólne zajęcia i zabawę mogły poznać otaczający ich świat i spojrzeć na to, co nas otacza zupełnie z innej perspektywy.

Budynek szkoły pełni również funkcję świetlicy. Zajęcia odbywają się w czwartki (16:00-19:00) i piątki (15:00-18:00).

W ramach prac termomodernizacyjnych, przy Szkole Podstawowej zamontowane zostały dwie mikroturbiny, celem produkcji prądu na potrzeby własne szkoły.

Na terenie szkoły 18 września 2012 roku posadzono Dąb Pamięci dla uhonorowania Tomasza Piskorskiego, zamordowanego w Charkowie w kwietniu 1940 roku.

Mieszkańcy sołectwa mają do dyspozycji boisko sportowe oraz dwa place zabaw. Jeden z nich powstał w ramach projektu pn. „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE STREF REKREACJI NA TERENIE MIASTA I GMINY KARLINO”, realizowanego na terenie gminy Karlino dzięki dofinansowaniu w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych, natomiast drugi plac zabaw powstał w ramach programu Radosna Szkoła.

W miejscowości zlokalizowany jest zajazd z restauracją – Gościniec Pomorski – nowy budynek, od podstaw wybudowany jako ryglowy. Budynek ten został podany jako przykład nowego budownictwa, nawiązującego do charakterystycznej zabudowy Pomorza, podczas konferencji zorganizowanej przez gminę Karlino i Biuro Dokumentacji Zabytków ze Szczecina „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo”.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ