newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Regulamin dla wystawców uczestniczących w Dożynkach Powiatowych
10 / 09 / 2013 |

REGULAMIN

DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POWIATOWYCH  DOŻYNKACH

21.09.2013 W KARLINIE

(WYSTAWCY KOMERCYJNI)

1. Postanowienia ogólne

Regulamin obowiązuje wystawców uczestniczących w dn. 21.09.2013 roku w Dożynkach Powiatowych w Karlinie.

Regulamin nie ma zastosowania do prezentacji Gmin.

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie www.powiat-bialogard.pl oraz www.karlino.pl

2. Organizatorem jest Powiat Białogardzki  78-200 Białogard , Plac Wolności 16-17, tel. 94 312 0977 oraz Gmina Karlino, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6, tel. 94 31172 73 lub 94 312 38 69

3. Wystawa ma charakter promocyjno-handlowy.

4. Zasady uczestnictwa:

  • W  Dożynkach mogą brać udział Wystawcy*, którzy:

- prowadzą działalność gospodarczą,
- rolnicy

* organizator nie odpowiada za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.

Na adres:  Urząd Miejski w Karlinie
                ul. Plac Jana Pawła II 6
                78-230 Karlino

Z dopiskiem : Dożynki Powiatowe 2013

  • Każdy Wystawca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w ciągu 7 dni po upływie terminu zgłoszeń.
  • Przyjazd na koszt własny uczestnika – Wystawcy. Organizator nie zwraca kosztów transportu.
  • Sprzedaż i wystawa produktów powinna nawiązywać do tematyki Święta Plonów.

Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje usunięcie stoiska Wystawcy z terenu wystawy.

5. Zasady wjazdu, organizacja stoisk i parkowania samochodów:

  • Organizator zapewnia Wystawcom w dniu 21.09.2013r. miejsce (plac) na prezentacje produktów.
  • Warunkiem rozstawienia stoiska jest okazanie organizatorowi potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Urząd Miejski w Karlinie.
  • Wystawca powinien spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne wg obowiązujących przepisów (szczegółowe informacje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie).
  • Każdy Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnego wyposażenia typu stojaki, krzesełka, prąd , namiot itp.

Organizator zapewnia dostęp do prądu.

6. Ubezpieczenie:

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w imieniu Wystawców uczestniczących w Imprezie, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, wichurą, uderzeniem pioruna itp.
  • Wystawcy uczestniczący w  Imprezie powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na imprezie.

7. Przepisy porządkowe:

Po zakończeniu imprezy należy uporządkować plac po swoim stoisku.

8. Postanowienia końcowe:

Wystawca uczestniczący w Imprezie ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Organizator zastrzega sobie możliwość udzielenia wyłączności na wynajem stoisk w zakresie „gastronomia”  i „Ogródek piwny”.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ