newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 112
14 / 01 / 2020 | Michał | wyświetleń: 398

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie 004 miasta Karlino przy ul. Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 112 o pow. 460 m²,  nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino” oznaczonej jako tereny usługowo – mieszkaniowe. Na w/w działkę wydano decyzję o warunkach zabudowy  nr GP.6730.36.2018.ISC.2 w dniu 11 lipca 2018 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zjazdem indywidualnym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy  (Bp).  Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 112  posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00047994/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Termin zagospodarowania działki – 24 miesiące rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów), a zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty) w terminie 60 miesięcy od daty zwarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony w dniu 13 stycznia 2020 r.

            CENA WYWOŁAWCZA – 16.000,00 zł

            WADIUM   –   3.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08 lutego 2020 roku  na konto w PKO BP:

Nr  32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Szczególowe informacje w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ