newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 28.06.2019
14 / 06 / 2019 | Michał | wyświetleń: 657

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2019 roku, o godzinie 1300  w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Karlinie.                

Proponowany porządek obrad:

1.    Sprawy regulaminowe:

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)    przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c)    przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.

2.    Wolne wnioski i informacje.
3.    Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Raport o stanie gminy za 2018 rok.

a)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Karlina.

6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2018, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Karlino w roku 2018.

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2018,

b)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2018.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019,

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2019-2029,

c)   powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023,

d)  wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,

e)  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karlino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Karlino,

f)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,

g)  uchwalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Karlinie,

h) przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karlino,

i)  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego Daszewo,

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Pobłocie Wielkie, Krukowo, Karścino, Chotyń, Kozia Góra, Kowańcz, Lubiechowo, 0001 Karlino, 0007 Karlino i 0008 Karlino.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.
9.  Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
04 / 08 / 2020 | Michał
grafika