newsletter.png
logo Nocy 2019 mały.png
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
07 / 01 / 2019 | Urszula | wyświetleń: 441

UWAGA! W dniu 31.01.2019  roku upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. i dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2019.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30 proc. rocznej podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń. Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 proc. całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyny może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych winno być podpisane i złożone osobiście przez przedsiębiorcę, w przypadku złożenia oświadczenia przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Należy je złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Karlinie, pok. Nr 3.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać bezpośrednio w  w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek bankowy:  PKO BP S.A.  nr konta: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W przypadku powstania wątpliwości związanych z naliczaniem opłat proszę o kontakt  z pracownikiem Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, pok. nr 1, tel. 943113509.

W załączeniu:  druk oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

                                                                                                                              

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ