newsletter.png
logo Nocy 2019 mały.png
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
OBWIESZCZENIE o terminie dodatkowego polowania komercyjnego
07 / 01 / 2019 | Michał | wyświetleń: 429

OBWIESZCZENIE

o terminie dodatkowego polowania komercyjnego

            Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.

Prawo łowieckie ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m,

o dodatkowym terminie  polowania zbiorowego  przez Wojskowe  Koło Łowieckie „TROP” w Koszalinie   - obwód  47  na terenie Gminy Karlino.

 

Lp.

Data, godz.

Nr obwodu

łowieckiego

Miejsce polowania

1.

19.01.2019 r.

w godz. 7³°-15³°

Obwód łowiecki

Nr 47

Teren obwodu nr 47 Leśnictwo Nosowo, Karlino, Białogórzyno

2.

20.01.2019 r.

w godz. 7³°-15³°

Obwód łowiecki

Nr 47

Teren obwodu nr 47 Leśnictwo Nosowo, Karlino, Białogórzyno

3.

26.01.2019 r.

w godz. 7³°-15³°

Obwód łowiecki

Nr 47

Teren obwodu nr 47 Leśnictwo Nosowo, Karlino, Białogórzyno

4.

27.01.2019 r.

w godz. 7³°-15³°

Obwód łowiecki

Nr 47

Teren obwodu nr 47 Leśnictwo Nosowo, Karlino, Białogórzyno

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było- numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę  obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela , posiadacza albo zarządcę  gruntu o sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie Plac Jana Pawła II 6.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ