newsletter.png
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Noc muzeów 2019 mały.png
bieg 2019 baner projekt rejestracja mały.png
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
re sesja.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 421/3
03 / 12 / 2018 | Michał | wyświetleń: 490

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie 003 miasta Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 421/3 o pow. 1121 m², nie posiadającej  planu zagospodarowania przestrzennego, w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tren określony jako teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Wydano decyzję  o warunkach zabudowy nr GP.6730.70.2017.ISC.2 z 29 grudnia 2017 r. dotycząca budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2013.ISC.7,  z dnia 12 marca 2013 roku budowa kanalizacji telefonicznej dla kabli światłowodowych i nr GP.6733.6.2012.LC.3  z dnia 09.05.2012 r. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

W ewidencji gruntów oznaczonej jako RIVa grunty orne.. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 421/3 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00049249/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Termin zagospodarowania działki – 24 miesiące rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów), a zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty) w terminie 60 miesięcy od daty zwarcia umowy w formie aktu notarialnego.

            CENA WYWOŁAWCZA  –    65.000,00 zł

            WADIUM    –     13.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 03 stycznia 2019 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej niżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 grudnia 2018 roku  na konto:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni  po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Szczegółowe informacje w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ