newsletter.png
16-9.jpg
baner dobry start.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 74 m² w budynku hali sportowej w Karlinie przy ul. Kościuszki 30
06 / 09 / 2017 | Michał | wyświetleń: 327

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem przez okres 3 lat lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą  o pow. 74 m²,  położonego na piętrze w budynku Hali Sportowej w Karlinie przy ul. Kościuszki 30, zlokalizowanego na dz. nr. 47/45 o pow. ogólnej 0,1779 ha w obr. 004 m. Karlino, posiadającą księgę wieczystą KO1B/00035476/6prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie.

1.  Cena wywoławcza czynszu najmu według stawki wynosi 4,50 zł za m² /netto + 23% podatku VAT miesięcznie, tj.  333,00 + 76,59 (23 % VAT) =  409,59 zł brutto miesięcznie.

2. Okres wynajmu – 3 lata.

Kwota czynszu nie zawiera kosztów związanych z prowadzoną działalnością tj. energii elektrycznej, wody i ścieków które będą rozliczane  według stanów liczników, natomiast opłaty związane z  ogrzewaniem, ochroną i wywozem nieczystości będą rozliczane ryczałtem w kwocie 160,00 złotych brutto miesięcznie ( słownie- sto sześćdziesiąt złotych 00/100) oraz opłat publiczno prawnych tj. podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2017 roku o godzinie 10ºº  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 60 zł.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03 października 2017 roku  na konto:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 5).

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

W przypadku gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie wpłacone wadium przepada.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dnia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Pełnomocnicy reprezentujący uczestników przetargów powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.  

Wyżej wymieniony lokal użytkowy nie może być oddany w podnajem.

Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu w przeciągu 7 dni od dnia przetargu.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn,  o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie  (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie  przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 06 września 2017 r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ