newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Plansza Piosenka 2021 RETRANSMISJA.png
baner DOOR TO DOOR.png
1 LISTOPADA mały.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Dofinansowanie na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
19 / 10 / 2016 | Michał | wyświetleń: 579

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z Gościna wychodząc naprzeciw potencjalnym beneficjentom z gmin powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego w dniu 18 października 2016 r. zorganizowało w Karlińskim Ośrodku Kultury szkolenie dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz założeń LSR i procedury oceny wniosków.

Podczas szkolenia poruszane były zagadnienia między innymi  dotyczące wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Omówiono na nim podstawowe informacje o trybie przyznawania pomocy, związane z tym procedury; biznesplan, katalog kosztów kwalifikowanych oraz  kryteria i zasady wyboru projektów.

W obecnym naborze Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” w Gościnie  w ramach konkursu na rozwój przedsiębiorczości w gminach objętych lokalną strategią rozwoju ma do rozdysponowania 1.200 000 zł, a beneficjent będzie mógł otrzymać 80 000 zł dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Można przypuszczać, że liczba chętnych szkoleniem przełoży się na liczbę dobrze przygotowanych projektów, co w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju i ożywienia przedsiębiorczości na terenie LGD „Siła w Grupie”

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno lub dzwoniąc na  nr  tel. 94 35 133 71,  e-mail: ,

 

 

 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ