newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Karlino bez smogu- zadbajmy razem o czyste powietrze
11 / 09 / 2019 | Ewa | wyświetleń: 581

1

REGULAMIN KONKURSU „Karlino bez smogu- zadbajmy razem o czyste powietrze”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Karlino bez smogu- zadbajmy razem o czyste powietrze” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6, 78- 230 Karlino  nr NIP 672-20-35-436 (zwany dalej „Organizatorem”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego oraz Szkół Podstawowych w Gminie Karlino.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest: dostarczenie pracy z zachowanym terminem do swojego wychowawcy (19.09.2019r do godziny 14.30.)

3.Praca powinna dotyczyć tematu: „Karlino bez smogu- zadbajmy razem o czyste powietrze” w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilnośći.

4. Technika pracy jest dowolna (rysunek, kolaż, wiersz , plakat)

5. Konkurs trwa od dnia 11.09.2019r godz. 08.00 do 19 września 2019 godz. 14:30

§ 3. NAGRODA

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody za 3 pierwsze miejsca w 2 kategoriach (przedszkole i szkoła podstawowa).

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa powołana przez organizatora w dniu 23.09.2019r. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, kreatywność oraz estetyka.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody przez Wychowawcę lub innego nauczyciela odpowiedniego przedszkola i szkoły podstawowej.

3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcą Konkursu podczas podsumowania.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.karlino.pl oraz na Fanpage www.facebook.com/KarlinogminazEnergia/ 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ