newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Szkolenie dla pracodawców dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców
11 / 03 / 2020 | Urszula | wyświetleń: 184

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, Ośrodek Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego we współpracy z Gminą Karlino zorganizował spotkanie szkoleniowe dot. zasad zatrudniania cudzoziemców przez polskie firmy. Szkolenie odbyło się w dniu 11 marca 2020 roku w Karlińskim Ośrodku Kultury, w którym uczestniczyło około 40 przedstawicieli firm, zainteresowanych tematyką zatrudniania cudzoziemców. Organizacja przez EEN tego typu szkolenia, wynika z coraz większego zainteresowania tą problematyką ze strony pracodawców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudniać cudzoziemców. Nie bez znaczenia są tu również zmieniające się przepisy. Obecnie polski rynek pracy często jest wspierany pracownikami zza wschodniej granicy, a w szczególności z Ukrainy.

Spotkanie w Karlinie rozpoczęło się od przedstawienia i prezentacji  usług sieci  EEN działającej przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie, która w ramach swojej działalności pomaga bezpłatnie polskim przedsiębiorcom  w znalezieniu na rynkach zagranicznych sprawdzonych partnerów do współpracy, pośredniczy w negocjacji umów kooperacyjnych, oraz poszukuje dla firm dostępnych technologii i rozwiązań.

 

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło uczestnikom zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Umożliwiło zdobycie wiedzy, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia. Podczas szkolenia omówione zostały najnowsze przepisy regulujące kwestie legalnego wjazdu oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP, podejmowania przez nich pracy (procedura ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt). Omówione zostały również przypadki legalnego świadczenia pracy bez koniczności uzyskania zezwolenia. Uczestnicy mieli okazję także uzyskać informacje w zakresie obowiązków ubezpieczania i opłacania podatku z tytułu zatrudnienia takiego pracownika w Polsce.

Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w omawianym obszarze, ma na celu przeciwdziałanie popełnieniu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców powierzających lub zamierzających powierzyć pracę cudzoziemcom. Stanowi to bardzo ważny element w przeciwdziałaniu zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich interesy na polskim rynku pracy.  

 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ