newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Fabryka aktywnych zawodowo
27 / 11 / 2019 | Michał | wyświetleń: 319

W okresie od 01.09.2019r. – 31.12.2020r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „FABRYKA AKTYWNYCH ZAWODOWO

PROJEKT POLEGA na przejściu uczestnika projektu przez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, która opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy. Przy czym dwa elementy (opracowanie Indywidualnego Planu Działania(IPD), oraz wsparcie pośrednictwo i/lub poradnictwo zawodowe) są obligatoryjne. Kolejne elementy wsparcia są fakultatywne i zależą od zaplanowanej dla danego uczestnika ścieżki wsparcia wynikającej z IPD tj.: szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i/lub staż zawodowy

Projekt kierowany jest do osób :

– w wieku  30 lat i więcej

– znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na niskie kwalifikacje, płeć (kobiety), status osoby niepełnosprawnej lub wiek (osoby 50+)

– biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy

– zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego.

Jakie wsparcie w projekcie otrzymają uczestnicy/ uczestniczki ?

– indywidualne doradztwo zawodowe

– indywidualne pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo pracy (trener pracy)
– 
szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i/lub staż zawodowy

– zwroty kosztów dojazdu na realizowane wsparcie w ramach projektu

– zapewnienie opieki nad dzieckiem/osobą zależną na czas spotkań indywidualnych/grupowych.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie ?

– zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
– zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych

– zwiększenie szansy na znalezienie stabilnego zatrudnienia
– zyskanie wiedzy o tym jak poruszać się po rynku pracy.

Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się w następujących rundach:

  • runda 1 – 09-11.2019
  • runda 2 – 12.2019 – 03.2020
  • runda 3 – 04-05.2020.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do projektu oraz realizowanych formach wsparcia znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Projekt „ FABRYKA AKTYWNYCH ZAWODOWO” – realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w ramach kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. – 31.12.2020r., a jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia ogółem 144 osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami) z terenu województwa zachodniopomorskiego w okresie 01.09.2019-31.12.2020r.

Główne REZULTATY projektu to:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-min.45% uczestników projektu,

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 31% uczestników projektu,

3. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach-min.45% uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 969 920,00 zł, w tym 1 674 432,00 zł,  pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu :  IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Al. Wojska polskiego 78

70-482 Szczecin

tel. 91 422 22 78

Więcej informacji: www.unipromotion.pl/fabryka/


grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ