newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 299/1, 300 i 301/1
04 / 10 / 2019 | Michał | wyświetleń: 478

Burmistrz Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

O G Ł A S Z A

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki   nr 299/1, 300 i 301/1 o łącznej pow. 3,4858 ha, obręb Daszewo gmina Karlino, włączonej do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Karlino zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 15.12.2008 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2018, poz. 326), przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino pod zabudowę produkcyjno-usługową   - dz. nr 299/1  i oznaczona jest symbolem 1.PU, natomiast dz. nr 300 i 301/1 pod zabudowę  produkcyjno-usługową i oznaczone są symbolem 1.PU oraz częściowo pod drogi publiczne klasy D i oznaczone symbolem KD.D, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr X/313/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie jednostek 1P.U,2P.U, 01 KD.D, E 1Kps1, opisanych  w księdze wieczystej KO1B/00051369/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych .

Wyżej opisane  nieruchomości wolne są od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Cena wywoławcza   - 2.169.300,00 zł

Wadium  -    433.860,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia  2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10 °° .

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  28 listopada  2019 r.  na konto :               

PKO Bank Polski SA

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przede zawarciem umowy.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Szczegółowe informacje w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ