newsletter.png
zapasy baner.jpg
baner retransmisja PPP2019 mały.png
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Termin polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „BIELIK” Białogard
17 / 09 / 2019 | Michał | wyświetleń: 171

OBWIESZCZENIE

o terminie polowań zbiorowych

                Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października  1995 r. Prawo łowieckie

( Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

o planowanym terminie, w tym  godzinie rozpoczęcia polowań  zbiorowych przez Koło Łowieckie „BIELIK” Białogard  - obwód  74; 76  na terenie Gminy Karlino  w  sezonie  2019/2020 r .

Lp.

Data

Miejsce-rewir polowań i rodzaj zwierzyny

Miejsce i czas zbiórki

Prowadzący polowanie

Nazwa polowania

1.

20.10.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna  gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-14°°

Jagiełło D., Gerus  M.

Zbiorowe

KŁ.  BIELIK

2.

04.11.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz.7°°-16°°

Jagiełło D., Gerus  M.

Zbiorowe

Dewizowe

NORWEGOWIE

3.

05.11.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna  gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 7°°-16°°

Jagiełło D., Gerus  M .

Zbiorowe

Dewizowe

NORWEGOWIE

4.

09.11.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna  gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-14°°

Jagiełło D., Gerus  M.

Zbiorowe

Hubertowskie Kł.

Bielik

5.

24.11.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-16°°

Tyszczuk D.,

Marcinkowski K.

Zbiorowe

KŁ.  BIELIK

6.

07.12.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-16°°

Tyszczuk D.,

Marcinkowski K.

Zbiorowe

KŁ.  BIELIK

7.

21.12.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna  gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-14°°

Tomczyk R.,

Komuński R.

Zbiorowe Wigilijne Kł. Bielik

8.

04.01.2020 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna  gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-16°°

Szymański K., Masłowski J.

Zbiorowe

KŁ.  BIELIK

9.

12.01.2020 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna  gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-16°°

JagiełłoD., Gerus M.

Zbiorowe

KŁ.  BIELIK

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było- numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę  obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela , posiadacza albo zarządcę  gruntu o sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie Plac.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ