newsletter.png
sportowy sukces roku 2018.jpg
529-zuhCxWng-ct_WmnT.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
09 / 01 / 2018 | Urszula | wyświetleń: 304

UWAGA! W dniu 31.01.2018 roku upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2018 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. i dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018.

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej. 

Ponadto informuję, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wobec powyższego proszę o podanie wartości sprzedaży z dokładnością co do grosza. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Oświadczenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Karlinie, pok. Nr 3.

Opłatę, o której mowa można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek bankowy:  PKO BP S.A.  nr konta: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, pok. nr 1, tel. 943113509.

W załączeniu druk oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ