newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 98/2020
28 / 10 / 2020 | Michał | wyświetleń: 159

Zarządzenie Nr  98/2020 Burmistrza Karlina z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.             

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  i art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do  sprzedaży nieruchomości wymienione  w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie oraz zamieszcza się go na stronach internetowych www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl na okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ