newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Uwaga Przedsiębiorcy! 31 stycznia 2021 roku mija termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku
08 / 01 / 2021 | Urszula | wyświetleń: 196

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania wysokiej opłaty dodatkowej,  a nawet wygaśnięciem (utratą) zezwolenia. Druk oświadczenia w załączniku poniżej.

Druki oświadczeń również są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie- Referat  Promocji i Rozwoju Gospodarczego przy ul. Szymanowskiego 17, pok. nr 1, tel. 94 3113509.  

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć w jeden w następujących sposobów:

  1. za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Karlinie ul Plac Jana Pawła II 6,
  2. poprzez wrzucenie  wypełnionego i podpisanego  oświadczenia do urny (skrzynki nadawczej) stojącej w korytarzu Urzędu  (proszę pamiętać, że w takiej sytuacji nie otrzymacie Państwo potwierdzenia złożenia oświadczenia);
  3. drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanego oświadczenia na adres:
     - w takiej sytuacji, proszę pamiętać o konieczności dostarczenia do Urzędu również oryginału oświadczenia  pocztą lub poprzez wrzucenie do urny;
  4. bezpośrednio w Referacie Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu (gotówką, lub kartą płatniczą) a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w PKO BP: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451z dopiskiem, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wobec powyższego prosimy o podanie wartości sprzedaży z dokładnością co do grosza. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ