newsletter.png
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 25.05.2020
15 / 05 / 2020 | Michał | wyświetleń: 210

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - XXIII sesja Rady Miejskiej w Karlinie odbędzie się w dniu 25 maja 2020 roku o godzinie 1000 w trybie zdalnym.


W związku z powyższym niemożliwe staje się uczestniczenie w obradach sesji osobiście. Transmisja online obrad sesji będzie dostępna pod adresem

https://crv.pl/transmisja-zachodniopomorskie-rada_miejska_w_karlinie


Mieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na XXIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie informuje, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej, lub na adres w terminie do 21.05.2020 r. do godz. 10.00.         
        
Proponowany porządek obrad:
1.     Sprawy regulaminowe:
a)  stwierdzenie prawomocności obrad,
b)   przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,
c)   przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
2.     Wolne wnioski i informacje.
3.     Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4.     Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.     Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy Karlino.
6.     Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Karlino:
a)  Zakład Oświaty w Karlinie,
b)  Karliński Ośrodek Kultury,
c)  Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych.
7.     Informacje dotyczące działalności i funkcjonowania stowarzyszeń i klubów sportowych oraz Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych.
8.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020,
b)    zmiany Statutu Gminy Karlino,
c)     zmiany uchwały Nr XV/145/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
d)    zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Kowańcz,
e)     zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Ubysławice,
f)      zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino,
g)    zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino obręb Ubysławice,
h)    zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino – obręb 004 oraz odstąpienia od zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu,
i)      ustanowienia służebności przesyłu,
j)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
k)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
9.  Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Klepuszewska

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ