newsletter.png
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 23.09.2019
16 / 09 / 2019 | Michał | wyświetleń: 320

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 23 września 2019 roku, o godzinie 1000  w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Karlinie.              

Proponowany porządek obrad:

1.    Sprawy regulaminowe:

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)   przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c)    przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

2.    Wolne wnioski i informacje.
3.    Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.

5.    Wykonanie budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2019 roku.
6.  Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia w Powiecie Białogardzkim.
7.    Informacja dotycząca działalności Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Karlinie – podsumowanie sezonu grzewczego.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019,

c)  zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji,

e)  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

f)   zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu w Karlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Karlinie,

h) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino,

i)    zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Kowańcz,

j)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino,

k)  pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii,

l)    zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach położonych na terenie miasta i gminy Karlino.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.
10.      Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ