newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Burmistrz Karlina z wyróżnieniem za zieloną energię !
18 / 02 / 2021 | Michał | wyświetleń: 120

Regionalna nagroda „Zielony Feniks” przyznawana jest osobom, firmom czy instytucjom działającym lokalnie na rzecz ekoenergetyki. W tym roku medale i dyplomy trafią do siedmiu zachodniopomorskich laureatów. Gratulacje zwycięzcom przekazała 18 lutego br. w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego członek zarządu Anna Bańkowska.


Nagroda przyznawana jest pod auspicjami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”, która to wspiera wszelkie organizacje społeczne, samorządowe i biznesowe w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliwa alternatywach oraz ekologicznej utylizacji odpadów.

Nagroda Zielonego Feniksa.

Regionalna Komisja Konkursowa „ZIELONY FENIKS” w Szczecinie, aby docenić wkład osób, firm i instytucji działających lokalnie na rzez szeroko rozumianej ekoenergetyki, jako pierwsza w Polsce podjęła współpracę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS” .

Członkowie Regionalnej Komisji Konkursowej „ZIELONY FENIKS”:

- wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, przewodniczący komisji,

- prezes Fundacji na rzecz rozwoju ekoenergetyki „Zielony Feniks” Jacek Walski, wiceprzewodniczący komisji,

- dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego WZ Mariusz Sikora, członek komisji,

- p.o. dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ Leszek Jastrzębski, członek komisji,

- kierownik w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego WZ Marzena Budnik-Ródź, członek komisji,

- adiunkt na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku na  Uniwersytecie Szczecińskim dr Małgorzata Świątek, członek komisji,

- pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego WZ Marlena Ballak, sekretarz komisji.

Laureaci regionalnej nagrody „Zielony feniks”

Kategoria I. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki (wsparcie polityczne, prawne, finansowe, edukacja, seminaria, publikacje)

- Piotr Biniek

Jestm.in.prezesem Stowarzyszenia Akademia Komunikacji Społecznej, zajmującego się popularyzacją wśród społeczności lokalnej OZE. Doktorant Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego – praca doktorska obejmuje badania z zakresu akceptacji społecznej dla morskiej energetyki wiatrowej. Twórca kampanii społecznych dla inwestycji z OZE: „Przyjazna Inwestycja – Przyjazne Społeczeństwo” realizowanych wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Współautor i konsultant dziedzinowy cyklu telewizyjnych programów ekologicznych „Człowiek i Środowisko” realizowanych przez fundację 8 Kobiet ze Szczecina.

- Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego realizuje zadania związane z rozwojem wspólnej przestrzeni, zwłaszcza infrastruktury gazowej, energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogowej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a w tym ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu. W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie promuje działania związane z ekoenergetyką, racjonalizacją wykorzystania źródeł energii oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym na obszarze metropolitalnym w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną. Wdraża Strategię Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projekt „Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”.

Kategoria II. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja)

- Waldemar Miśko

Jako przewodniczący ZMiGDP powiązał swoje działania z możliwością wykorzystania energii odnawialnej również w odniesieniu do potrzeb mieszkańców. Związek niejednokrotnie był beneficjentem funduszy zewnętrznych pozyskiwanych w celu realizacji rozwiązań z zakresu ekoenergetyki. W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” współfinansowanego  w ramach Funduszy EOG przeprowadzono prace termomodernizacyjne w  budynkach użyteczności publicznej, wymianę źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Dzięki realizacji projektu ograniczenie emisji CO2 wyniosło 837,04 Mg/rok. Związek był partnerem wiodącym projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. W ramach projektu w przeciągu pięciu lat wykonano modernizację ponad 88 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w 30 miejscowościach. Dzięki działaniom społecznym burmistrza w Gminie Karlino rozwija się energetyka wiatrowa, łączna moc wynosi 76,5 MW. 23 obiekty użyteczności publicznej w gminie wyposażone są w instalację ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła.

Zdjęcie z wręczenia nagród.

Nagroda Zielonego Feniksa.

- Selfa GE SA

To pierwszy polski producent elektrycznych elementów grzejnych oraz jeden z pierwszych producentów  modułów PV w Polsce. Firma ma ponad 80-letnią ugruntowaną, nieprzerwaną obecność na europejskim rynku, ze 100% polskim kapitałem. Od początku swojej działalności firma związaną jest z regionem  zachodniopomorskim, z lokalizacją zakładów w Szczecinie i Starym Czarnowie. W swoim dorobku naukowo-technicznym ma wiele rozwiązań  opatentowanych, w tym „sposób chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz urządzenie do chłodzenia zestawów modułów fotowoltaicznych”. Dynamiczny rozwój Selfy systematycznie przyczynia się do rozwoju rynku OZE nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale również w skali krajowej i europejskiej.

- Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (wyróżnienie)

Spółka konsekwentnie prowadzi działania na rzecz modernizacji infrastruktury ciepłowniczej powodującej zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W 2019 r. spółka zrealizowała projekt farmy fotowoltaicznej na terenie Ciepłowni Rejonowej Dąbska. W trakcie jest także projekt ECtogridTM na Łasztowni. Spółka realizuje także projekt edukacyjny „Przedszkolak”.

Kategoria III. Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki

- dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ZUT

Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Pracownik Katedry Technologii Energetycznych ZUT. Całe swoje życie zawodowe i naukowe związany z energetyką.  Jest autorem ponad 175 artykułów i referatów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wiele z tych prac poświęconych jest różnym aspektom wykorzystania energii odnawialnej w praktyce. Szczególnym zakresem zainteresowań Pana Profesora było wykorzystanie energii geotermalnej i słonecznej w gospodarce.

Kategoria IV. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki

- Jarosław Mroczek

Inicjator, od 1998 r, wprowadzenia na teren Polski rozwiązań z dziedziny energetyki odnawialnej. Jako Prezes Spółki EPA przyczynił się do budowy pierwszych farm wiatrowych na terenie naszego kraju. Główny orędownik powołania stowarzyszenia wspierającego rozwój energetyki wiatrowej; wieloletni – w latach 2001-2011 - Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Elektrowni Wiatrowych „Vis Venti”, a następnie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Pomysłodawca Forum Energetyki Wiatrowej, cyklicznych spotkań przedstawicieli władz, operatora systemu przesyłowego
 i spółek dystrybucyjnych z uczestnikami rynku związanego z energetyką. Jego działania przyczyniły się w dużej mierze do wsparcia samorządów województwa zachodniopomorskiego w procesie planistycznym i wdrożeniowym, w szczególności w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Między innymi dzięki temu Pomorze Zachodnie jest obecnie niekwestionowanym liderem w zakresie akceptacji, rozwoju i wykorzystania OZE.

Województwo zachodniopomorskie jest wiodącym producentem energii z odnawialnych źródeł. To tu działają firmy promujące OZE, produkujące elementy do farm wiatrowych. Tutaj także od lat prowadzone są badania naukowe dotyczące rozwoju OZE. Właśnie dlatego województwo zachodniopomorskie buduje swoją markę jako lidera w rozwoju OZE. Na obszarze naszego województwa funkcjonuje 263 instalacji (powyżej 50 kW) produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 1848,710 MW, co stanowi ok 19,2% mocy OZE zainstalowanych w kraju.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
08 / 04 / 2021 | Michał
grafika